تبلیغات

به نام خدا

شرایط  تبلیغات در سایت پارس تو پیکس

اندازه : 240*120
مدت نمایش : 35 روز
محل نمایش : صفحه اصلی محل دوستان پارس توپیکس
قیمت : 4000 تومان
اندازه : 60*468
مدت نمایش : 35 روز
محل نمایش : صفحه اصلی محل دوستان پارس توپیکس
قیمت : 5000 تومان
اندازه : 60*468
مدت نمایش : 35 روز
محل نمایش : پایین هر مطلب ارسالی توسط ما  قیمت : 8000 تومان

 

اما به شما پیشنهاد می شود اگر امار واقعی 1500+ دارید از تبادل بنر استفاده نمایید که رایگان است که در

صفحه اصلی قادر به مشاهده آن هستید

برای دریافت شماره حساب با ما از دو روش زیر تماس بگیرید

Yahoo ID Online:farzad_farid_azizi

ایمیل : farzad_web@yahoo.com